top of page
  • Tika

Pyetje - Pergjigjie per Vizat Turistike
1) Cfare kerkohet per nje vize turistike?


Kushtet kryesore per marrjen e vizes turistike jane si me poshte: - Plotesimi i formular DS- 160 - Pagesa per Aplikimin ndaj Shtetit Amerikan - Garanci Bankare e juaja ose e personit qe ju pret ne SH.B.A

Rekomandohet gjithashtu per interviste te keni: - Dokumenta mbeshtetes si kontrate pune ne Shqiperi, license biznesi ne Shqiperi, vertetime pronash ne Shqiper etj.


2) Nese i plotesoj te gjitha kushtet a eshte e sigurt qe e marr vizen?


Jo, vendimi ne lidhje me vizen apo jo merret nga Ambsada Amerikane gjate intervistes. Prandaj mos i besoni kompanive jo serioze qe ju "garantojne" vizen perkundrejt shumave te medha monetare.


3) Nuk jam ne marredhenie pune , a mund te marr vizen?


Po, por shancet tuaja per te marre vizen jane me te pakta. Disa faktore negative qe ju ulin mundesite per vizen turistike jane si me poshte: - Nuk jeni ne marredhenie pune - Nuk keni biznes ose prona ne Shqiperi - Jeni ne nje moshe relativisht te re - Ju eshte mohuar viza disa here


4) Cfare ofron kompania juaj ne lidhje me vizat turistike?


Kompania jone ploteson per ju aplikimin dhe ofron keshillim per mbledhjen e dokumentave te nevojshem dhe intervisten ne Ambasade. Keto sherbime jane perkundrejt nje tarife.


Per me shume info ose nese doni te aplikoni na kontaktoni ne Whatsapp +15597224782 ose ne e-mail: travel@albtika.com.

232 views0 comments
bottom of page