top of page
  • Tika

Nje Breakdown i Aplikimit ne Universitetet Amerikane per Maturantet
Viti i ri shkollor 2019-2020 ne Universitet Amerikane fillon rreth fundit te Gushtit. Gjithsesi aplikimi ne keto Universitete duhet te filloje shume me pare per te plotesuar te gjitha kushtet dhe per te aplikuar per vize ne kohe.


Afati per aplikim dhe dorezim dokumentash ndryshon nga universiteti ne universitet por shumica e universiteteve kane afat perfundimtar fund Prilli- fillim Maji.


Rekomandohet qe aplikimi te filloje 7-8 jave perpara.


Me poshte shikoni nje liste te dokumentave qe kerkohen:


1. Aplikimi ne Universitet ( ky eshte hapi fillestar) 2. Dergimi i rezultateve te shkolles 3. Dhenia e provimit te TOEFL dhe dergimi i rezultateve automatikisht ne Universitetin ku keni aplikuar. 4. Dergimi i Letrave te Rekomandimit. 5. Dergimi i Dokumentave Bankare & Fotokopje Pashaporte.


Nese keni pyetje mbi aplikimin dhe nese doni te na besoni me aplikimin, dokumentave dhe gjetjen e bursave na kontaktoni:

Whatsapp: +15597224782 E-Mail: travel@albtika.com IG: studyusa.al Web: www.studyusa.al

437 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page